ZiTECO s.r.o.
Starohutská 421/128
968 01 Nová Baňa
mobil: 0915 515 680
e-mail: ziman1000@yahoo.com
IČO: 36818305
IČ DPH: SK2022442048

Oprava možná aj na Vami dohodnutom mieste.