ZiTECO – Peter Ziman
Starohutská 128
968 01 Nová Baňa
mobil: 0915 515 680
e-mail: ziman1000@yahoo.com

Oprava možná aj na Vami dohodnutom mieste.